Pensja w obcej walucie w PIT 2016

Osoby fizyczne uzyskujące wynagrodzenie z pracy w walucie obcej wykazują te przychody w zeznaniu rocznym PIT.

Przychody z zagranicy w PIT 2016

Osoby, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, i z tego tytułu posiadają polską rezydencję podatkową, podlegają opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów, niezależnie od tego czy zostały one uzyskane na terenie Polski, czy za granicą. Sposób opodatkowania zarobków uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zależy od treści umów międzynarodowych, które Polska zawarła z krajem, w którym podatnik pracował (lub uzyskał dochody z innych źródeł). Celem tych umów jest zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu. Dwustronne umowy przewidują rozliczenia podatkowe za pomocą jednej z dwóch metod rozliczeniowych: wyłączenia z progresją lub proporcjonalnego odliczenia.

Przeliczenie na złotówki

W przypadku gdy przychód osiągnięty za granica jest w walucie obcej, na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego od tych przychodów, potrzebne jest  przeliczenie  na złote polskie.

Przychody wyrażone w walutach obcych zasadniczo przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych, ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Na złotówki przelicza się też kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych - według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Dzień uzyskania przychodu

Ważne jest więc  ustalenie dnia uzyskania przychodu. Co do zasady jest nim dzień otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz wartości otrzymanych świadczeń. Po ustaleniu dnia uzyskania przychodu należy ustalić  kurs waluty, w której uzyskany został przychód, ogłaszany przez NBP, czyli średni kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

W praktyce, przy uzyskiwaniu przychodu z pracy w walucie obcej będzie to dzień poprzedzający dzień wpływu środków na rachunek bankowy.

Dzień uzyskania przychodu różni się w przypadku różnych źródeł. W przypadku stosunku pracy jest to data uzyskania lub postawienia wynagrodzenia do dyspozycji pracownika. Oznacza to, że jeśli nie nastąpi wypłata – przychodu nie trzeba wykazywać (choćby przychód był należny pracownikowi).

Rozliczenie pit 2016 w złotówkach

Na druku PIT kwoty wyrażone muszą być w walucie polskiej (w złotówkach).

Zarobki w walucie obcej trzeba przeliczyć bez względu na to, czy pracownik ma rachunek prowadzony w złotówkach czy w walucie obcej.

Tak samo w  zeznaniu pit 2016 https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/ kwoty podatku w walutach obcych  wykazuje się po ich uprzednim przeliczeniu na złotówki według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.

Ta sama zasada przeliczania dotyczy ewentualnych kosztów uzyskania przychodów, ponoszonych w walutach obcych.

Jest to szczególnie istotne dla pracowników mających umowy o pracę zawarte z podmiotami zagranicznymi, a nie z ich polskimi oddziałami czy spółkami zagranicznymi, czyli dla pracowników, którzy rozliczają podatki samodzielnie.

W rozliczeniu PIT 2016 warto skorzystać z portalu podatkowego, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące pitów oraz programy do rozliczenia pit (pit online).

Kursy warte uwagi

Kursy warte uwagi

Podnoszenie kwalifikacji, to bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o ciągły rozwój. Czasy się zmieniają, a na rynku pojawiają się nowe branże, które mają zapotrzebowanie na zawody mniej popularne wcześniej. W związku z powyższym tak istotne jest, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i zdobywać coraz więcej doświadczeń, jeśli chodzi o nowe umiejętności.

Czytaj dalej

Ta tura wyborów dla Komorowskiego

Ta tura wyborów dla Komorowskiego

Według sondażowych wyników z godziny 20, pierwszą turę wyborów wygrał Bronisław Komorowski. W drugiej turze jego rywalem będzie Jarosław Kaczyński.

Czytaj dalej

Gastronomiczny radar, czyli na co zwracamy uwagę w przydrożnych restauracjach

Gastronomiczny radar, czyli na co zwracamy uwagę w przydrożnych restauracjach

Popularny jeszcze kilkanaście lat temu prowiant na drogę, czyli kanapki i kawa w termosie, odszedł już do lamusa. Dziś raczej standardem jest zatrzymanie się na ciepły posiłek w lokalu.

Czytaj dalej

Jak pogodzić opiekę nad seniorem i własne obowiązki?

Jak pogodzić opiekę nad seniorem i własne obowiązki?

Osoby starsze w naszych rodzinach powinny spotykać się z dużym szacunkiem. Szacunek, to nie tylko kulturalna rozmowa, ale także opieka jaką powinniśmy im zapewnić. Nie możemy zapominać, że kilkanaście lat wstecz, to oni opiekowali się nami. W związku z powyższym jest wiele rodzin, które nie wyobrażają sobie sytuacji oddania rodziców lub dziadków do specjalnego domu na zawsze.

Czytaj dalej

Dab kontra przeprowadzka

Dab kontra przeprowadzka

Dąb kontra przeprowadzki czyli walka na gesty walka na słowa
czyli uderzenie w splot, pardon, w spot (wyborczy)

Czytaj dalej

Torquay czyli ziemia obiecana - DE

Torquay czyli ziemia obiecana - DE

Postanowiłem dziś przybliżyć miejsce w którym mieszkam, bo denerwuje mnie gdy ludzie za Wielką Brytanię mają tylko Londyn. To jest nudne. Tak więc Torquay, a w zasadzie Torbay to malownicza część Wielkiej Brytania, która zwie się Angielską Riwierą.

To jest trochę na wyrost, choć istotnie jest tu co najmniej tak ładnie jak na Lazurowym Wybrzeżu.

Czytaj dalej

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej informacji tutaj . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych - RODO. Tutaj znajdziesz treść naszej nowej polityki a tutaj więcej informacji o Rodo